חברת הביטוח הסתמכה על ממצאי חוקרים פרטיים ודחתה תשלום תגמול לנכה צה”ל – ההחלטה התהפכה!

תביעת סיעוד שהגיש נכה צה”ל לחברת הביטוח בה הייתה לו פוליסת סיעוד – אושרה. אולם, חוקרים פרטיים שנשלחו לעקוב אחר התובע  הגישו את ממצאיהם לחברת הביטוח וזו החליטה לדחות את התביעה.

משרדנו הגיש עבור נכה צה”ל תביעה לבית המשפט ובמהלכה הצלחנו להוכיח כי התובע  כן זכאי לקצבת הסיעוד. החלטת חברת הביטוח התהפכה והמבוטח קיבל פיצוי של 100% מהתגמול בפוליסה.