חולה ניוון שרירים הזקוק להשגחה נדחה – ההחלטה התהפכה!

בחור בשנות השלושים המוקדמות לחייו, סובל מניוון שרירים (דושן) ובמשך שנים שילם לחברת הביטוח פרמיות חודשיות לפוליסת הסיעוד שברשותו, וכמובן הצהיר על מצבו בעת שהצטרף לביטוח. כאשר חלה החמרה במצבו התפקדו והוא נזקק לעזרה ולהשגחה 24 שעות ביממה, הוא הגיש תביעה לחברת הביטוח. תביעתו נדחתה בטענה שהוא לא זכאי לפיצוי מאחר וקיים קשר סיבתי בין מקרה הביטוח לבין החרגה בפוליסה.

לאחר התערבות משרדנו, התובע יקבל פיצוי בסך של כ-70,000 ₪!