חולה סכיזופרנית נדחתה בטענה ש”אי שפיות” מוחרגת בפוליסת הסיעוד – ההחלטה התהפכה!

ס.ל אישה בשנות ה-70 לחיה, שבמשך עשרות שנים שילמה מדי חודש בחודשו את פרמיית הסיעוד, פנתה בתביעה לחברת הביטוח. חברת הביטוח סירבה לס.ל ודחתה אותה בטענה כי המצב התפקודי שלה הוא תוצאה של מחלה נפשה (אי שפיות) ולא כתוצאה של יכולת תפקודית.

משרדנו הגיש תביעה משפטית עבור ס.ל – החולה הסכיזופרנית, ולכתב התביעה צרפנו חוות דעת רפואית. במסמך זה, הרופא התייחס בין היתר למונח “אי שפיות”, לפי תנאי הפוליסה.

לאחר דיון מעמיק, ההחלטה התהפכה וחברת הביטוח נאלצה לשלם את מלוא הפיצוי לגברת ס.ל.